Tạo Contact Button đẹp cho website sử dụng HTML và CSS

Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một đoạn code HTML và CSS đẹp, dùng để tạo các nút liên hệ cho website WordPress.

Việc cần làm duy nhất của các bạn là copy đoạn code sau bỏ vào Footer Script của website.

 • Nếu là theme Flatsome: Trên thanh đen đen trên cùng – Flatsome – Advanced – Global Setting – Footer Script 
 • Với theme bất kỳ: Giao diện – sửa – footer.php. Copy bỏ code vào file đó, phía trước thẻ đóng </body>
<div class="echbay-sms-messenger style-for-position-br">
	<div class="phonering-alo-alo">
		<a href="tel:0972939830" rel="nofollow" class="echbay-phonering-alo-event">.</a>
	</div>
	<div class="phonering-alo-sms">
		<a href="sms:0972939830" rel="nofollow" class="echbay-phonering-sms-event">.</a>
	</div>
	<div class="phonering-alo-zalo">
		<a href="https://zalo.me/0363815790" target="_blank" rel="nofollow" class="echbay-phonering-zalo-event">.</a>
	</div>
	<div class="phonering-alo-messenger">
		<a href="https://www.messenger.com/t/oavn.net" target="_blank" rel="nofollow" class="echbay-phonering-messenger-event">.</a>
	</div>
</div>
 
 
<style type="text/css">
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo, 
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-alo {
	background-color:#0084ff
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-sms {
	background-color:#f60
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-messenger {
	background-color:#e60f1e
}
 
.echbay-sms-messenger {
	width:45px
}
.echbay-sms-messenger a {
	line-height:45px;
    color: transparent;
display:block;
}
.echbay-sms-messenger {
	display:block
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo {
	display: block
}
 
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-alo {
  background-image: url(https://xxx.png);
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-sms {
  background-image: url(https://xxx.png);
  background-color: #f60;
  background-size: 60%;
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-zalo {
  background-image: url(https://xxx.png);
}
.echbay-sms-messenger div.phonering-alo-messenger {
  background-image: url(https://xxx.png);
  background-color: #e60f1e;
}
.echbay-sms-messenger div {
  margin: 14px 0;
  background: #0084FF center no-repeat;
  background-size: 70%;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 3px 10px #888;
}
 
.echbay-sms-messenger {
  text-align: center;
  right:20px;
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  z-index: 999;
}
</style>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *