Thu nhỏ khoảng cách dòng trong WordPress

Nếu bạn cảm thấy khoảng cách dòng trong WordPress quá cao, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách dòng, tăng, giảm khoảng cách dòng bằng một vài dòng code đơn giản sau.

1. Truy cập vào Giao diện > Tùy chỉnh (hoặc Tùy biến)

2. Tìm tới CSS bổ sung (Custom CSS, hoặc Additional CSS)

3. Chèn dòng CSS sau để chỉnh khoảng cách dòng

Đầu tiên, nếu bạn muốn chỉnh khoảng cách các đoạn trong WordPress, hãy sử dụng dòng code này

p {
margin-bottom: 5px;
}

Nếu 5px khiến khoảng cách nhỏ quá, bạn có thể đổi thành 10px, 15px 

Tiếp, nếu bạn muốn chỉnh khoảng cách các dòng thì sử dụng code này:

p {
line-height: 15px;
}

Nếu bạn thấy 15px khiến hai dòng sát nhau quá, bạn có thể đổi thành 20px, 25px, 30px hoặc bất cứ con số nào bạn muốn :). Mỗi con số khác nhau sẽ giúp bạn giảm khoảng cách dòng hoặc tăng khoảng cách dòng.

Nếu bạn bấm Đăng mà không thấy gì, hãy xóa Cache website và Cache trình duyệt nhé

Trong trường hợp đã xóa mà vẫn không thấy gì, hãy thêm !important vào đằng sau code, ví dụ:

p {
line-height: 15px !important;
}